Change language:

Dyrekcja

Nazwa Pozycja Telefon Telefon komórkowy Faks
Wojciech Jędraszek Dyrektor naczelny 42 2151837 +48601343186
Marcin Kołodziej Drektor handlowy 42 2130892 +48609049926
Wojciech Depcik Dyrektor logistyki 42 2151837 +48601296377